Inzerát č. #5027

FRITÉZA VEĽKÁ 8L - NA PRENÁJOM

Prenajmem | Senec | 23. 5. 2017

Fritéza veľká 8 l na prenájom

100 € / mesiac
zábezpeka 100 €
Prenajímateľ

CORNICO COMPANY s.r.o.

Neohodnotený
Všetky inzeráty - 90 inzerátov
Adresa: Diaľničná cesta 16/B, Senec mapka

Telefón:  0245zobraziť
FRITÉZA VEĽKÁ 8L - NA PRENÁJOM

FRITÉZA VEĽKÁ 8L

Technické dáta zariadenia:

210š x 520h x 300v
3,4kW, 230V
objem oleja 8 L
rozmer koša 150 x 320 x 120

Základné podmienky prenájmu:
1. Zaplatenie nájmu:
a. víkendový : 30,00€ ( 3 dni)
b. mesačný: 100,00€
2. Zaplatenia kaucie : 100€

Ďaľšie ustanovenia zmluvy: Stroj je zapožičaný na základe "Zmluvy o prenájme strojného zariadenia“ na dohodnuté obdobie. Stroj slúži výhradne k výrobe alebo ohrevu tomu určených produktov a miesto jeho umiestnenia sa bez súhlasu prenajímateľa nesmie meniť. Prenájom stroja-zariadenia je platená služba. Pri prevzatí stroja zákazník zaplatí kauciu za stroj + minimálne nájomné , prenajímateľ prevedie zaškolenie obsluhy. Odovzdanie stroja a podpis „Zmluvy o prenájme strojného zariadenia sa realizuje v sídle firmy prenajímateľa, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak .( prenajímateľ účtuje cestovné za dovoz a odvoz zariadenia a spotrebného tovaru) Po skončení prenájmu, nájomca vráti vyčistený a umytý stroj prenajímateľovi v sídle prenajímateľa. Nájomca doplatí nájom za každý den/mesiac nájmu . ( rozumie sa aj načatý den/mesiac mimo predplateného nájmu) Prenajímateľ vráti nájomcovi kauciu . V prípade ,že bude stroj poškodený, nefunkčný, alebo iným spôsobom znehodnotený, náklady na jeho opravu budú hradené z tejto kaucie. Uvedené sa netýka bežného opotrebovania stroja. Z kaucie bude hradené aj nedoplatené nájomné a všetky náklady spojené s jeho vymáhaním. Z kaucie bude hradené aj čistenie podla cenníkových sadzieb a nakladov na 1 hod. čistenia (24€ s DPH/hod).


Kontaktovať prenajímateľa


Váš dopyt bol úspešne odoslaný.