Inzerát č. #5026

Grill PAELLA 80CM - NA PRENÁJOM

Prenajmem | Senec | 23. 5. 2017

Grill Paella 80 cm na prenájom.

100 € / mesiac
zábezpeka 200 €
Prenajímateľ

CORNICO COMPANY s.r.o.

Neohodnotený
Všetky inzeráty - 90 inzerátov
Adresa: Diaľničná cesta 16/B, Senec mapka

Telefón:  0245zobraziť
Grill PAELLA 80CM - NA PRENÁJOM


Plynový gril na Paella panvicu 800 x 800 x 900 mm( výška)
7 kW + Paella - oceľová panvica
priemer 800mm
výška 40mm

Základné podmienky prenájmu:

1. Zaplatenie nájmu:
a. víkendový : 60,00 € ( 3 dni)
b. mesačný: 100,00 €

2. Zaplatenia kaucie : 200€

Ďaľšie ustanovenia zmluvy: Stroj je zapožičaný na základe "Zmluvy o prenájme strojného zariadenia“ na dohodnuté obdobie. Stroj slúži výhradne k výrobe alebo ohrevu tomu určených produktov a miesto jeho umiestnenia sa bez súhlasu prenajímateľa nesmie meniť. Prenájom stroja-zariadenia je platená služba. Pri prevzatí stroja zákazník zaplatí kauciu za stroj + minimálne nájomné , prenajímateľ prevedie zaškolenie obsluhy. Odovzdanie stroja a podpis „Zmluvy o prenájme strojného zariadenia sa realizuje v sídle firmy prenajímateľa, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak .( prenajímateľ účtuje cestovné za dovoz a odvoz zariadenia a spotrebného tovaru) Po skončení prenájmu, nájomca vráti vyčistený a umytý stroj prenajímateľovi v sídle prenajímateľa. Nájomca doplatí nájom za každý deň/mesiac nájmu . ( rozumie sa aj načatý deň/mesiac mimo predplateného nájmu) Prenajímateľ vráti nájomcovi kauciu . V prípade ,že bude stroj poškodený, nefunkčný, alebo iným spôsobom znehodnotený, náklady na jeho opravu budú hradené z tejto kaucie. Uvedené sa netýka bežného opotrebovania stroja. Z kaucie bude hradené aj nedoplatené nájomné a všetky náklady spojené s jeho vymáhaním. Z kaucie bude hradené aj čistenie podla cenníkových sadzieb a nákladov na 1 hod. čistenia (24€ s DPH/hod)


Kontaktovať prenajímateľa


Váš dopyt bol úspešne odoslaný.