Slovník pojmov

 1. #
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. X
 26. Y
 27. Z
G

GIS

Geografický informačný systém.

GPRS

General Packet Radio Service - technológia umožňujúca rychle a efektívne dátové prenosy v sieťach GSM, pri spojení s mobilnym terminálom sa nezostavuje kontinuálny prenosovy kanál, ale dáta sa prenášajú v tzv. paketoch, vďaka čomu sa efektívne využíva dis.

H

Hmotný investičný majetok /HIM/

Fyzicky existujúce aktíva spoločnosti.